Στη Δράση 1.1 – Βιολογική Γεωργία εγκρίθηκαν συνολικά 115 παραγωγοί σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Έχουν ολοκληρωθεί τρία αιτήματα πληρωμής, ενώ οι δικαιούχοι έχουν λάβει τις ενισχύσεις για τα έτη εφαρμογής 2012 και 2013.