Από το 2014, η Euroagro είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον Νομό Κιλκίς για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των δικαιούχων. Τη χρονιά αυτή υποβλήθηκαν μέσω του φορέα μας συνολικά 1480 ΟΣΔΕ, δηλαδή περίπου το 10% των δικαιούχων του Νομού Κιλκίς.