ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η EUROAGRO στελεχώνεται από έμπειρους γεωπόνους, χημικούς, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς και οικονομολόγους, ικανούς να προτείνουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να στηρίξουν τεχνικά κάθε επενδυτικό σχέδιο του αγροτικού κλάδου. Το Τεχνικό Τμήμα της EUROAGRO αποτελείται από έμπειρους Γεωπόνους που συμβουλεύουν τους παραγωγούς για τις καλλιέργειές τους, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία, πραγματοποιώντας επισκέψεις στα χωράφια και προτείνοντας λύσεις για τη μέγιστη απόδοση των καλλιεργειών.

Η EUROAGRO θέτοντας ως βασικό σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες της, υλοποιεί προγράμματα συνεχούς κατάρτισης των στελεχών της σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας. Όλα τα στελέχη της ενημερώνονται συνεχώς είτε με εσωτερική εκπαίδευση είτε συμμετέχοντας σε σεμινάρια από ειδικευμένους φορείς.


Ιωαννίδης Απόστολος
Πρόεδρος Βιογραφικό

Ιωαννίδης Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος Βιογραφικό

Μπαλούρη Ελένη
Αντιπρόεδρος Βιογραφικό

Πουδούρης Παναγιώτης
Γενικός Διευθυντής Βιογραφικό

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Βιογραφικό

Καρακίτσος Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιογραφικό

Κουβάτση Ιωάννα
Επικεφαλής Μελετητικού Τμήματος Βιογραφικό

Νίρλα Ευαγγελία
Υπεύθυνη Λογιστηρίου Βιογραφικό

Κεσογλίδου Νικολέτα
Γραμματειακή Υποστήριξη Βιογραφικό

Τοκαλάκη Άννα
Γεωπόνος MSc Βιογραφικό

Μορφίδης Αναστάσιος
Λογιστής Βιογραφικό

Τερζής Αθανάσιος
Γεωπόνος Βιογραφικό

Χηνάκη Χριστίνα
Γεωπόνος MSc Βιογραφικό

Τσομπανοπούλου Αθηνά
Διαχείριση Πληροφοριών Βιογραφικό

Βορρές Αλέξανδρος
Τεχνολόγος Γεωπόνος Βιογραφικό

Παπαδοπούλου Μαρία
Γεωπόνος MSc Βιογραφικό

Γεωργιάδου Σοφία
Σύμβουλος Γεωργικής Εκμετάλλευσης Βιογραφικό

Μήλιος Γεώργιος
Μηχανικός Περιβάλλοντος Βιογραφικό

Στεργιάδου Ελένη
Σύμβουλος Γεωργικής Εκμετάλλευσης Βιογραφικό

Καραστρατίδου Ευδοξία
Σύμβουλος Γεωργικής Εκμετάλλευσης Βιογραφικό

Τάσιος Βασίλειος
Σύμβουλος Γεωργικής Εκμετάλλευσης Βιογραφικό

Σιδηροπούλου Ταμάρα
Υπεύθυνη καθαριότητας

Μάμαλης Αρίστος
Πωλητής Βιογραφικό

Καπασακαλίδης Πέτρος
Πωλητής