Συμπλήρωση και Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015

Από το 2015, η Euroagro είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Νομό Θεσσαλονίκης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των δικαιούχων. Τη χρονιά αυτή υποβλήθηκαν μέσω του φορέα μας συνολικά 916 EAE, δηλαδή περίπου το 5% …

Διαβάστε περισσότερα...

Συμπλήρωση και Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2014

Από το 2014, η Euroagro είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον Νομό Κιλκίς για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των δικαιούχων. Τη χρονιά αυτή υποβλήθηκαν μέσω του φορέα μας συνολικά 1480 ΟΣΔΕ, δηλαδή περίπου το 10% των …

Διαβάστε περισσότερα...

Νέοι Αγρότες 2014: εγκρίθηκαν 128

Κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής του Μέτρου 112 – Εγκατάσταση νέων γεωργών (2014) εγκρίθηκαν συνολικά 128 άτομα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους η πρώτη δόση (το 70% της συνολικής ενίσχυσης).

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδια Βελτίωσης: εγκρίθηκαν 232 Δικαιούχοι

Στο Μέτρο 121 – Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εγκρίθηκαν συνολικά 232 αιτήσεις παραγωγών. Πάνω από το 60% των δικαιούχων έχουν υλοποιήσει τις εγκεκριμένες τους επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Βιολογικά: εγκρίθηκαν 115 Δικαιούχοι

Στη Δράση 1.1 – Βιολογική Γεωργία εγκρίθηκαν συνολικά 115 παραγωγοί σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Έχουν ολοκληρωθεί τρία αιτήματα πληρωμής, ενώ οι δικαιούχοι έχουν λάβει τις ενισχύσεις για τα έτη εφαρμογής 2012 και 2013.

Διαβάστε περισσότερα...

Έργο AGRO_LESS

To έργο AGRO_LESS αφορά στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων για πρακτικές γεωργίας μειωμένων εισροών σε τρεις πυλώνες: άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση που προσφέρει η υιοθέτηση πρωτοκόλλων μειωμένων εισροών συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας έγκειται στον προσδιορισμό, μέσω σύγχρονων εργαλείων …

Διαβάστε περισσότερα...